Tin tức - Sự kiện
Ngày đăng: 27/05/2008
Cty Năng Lượng Xanh đã tiển khai xây dựng nhà xưởng cung cấp hơi cho Cty Vissan và chuẩn bị đưa vào khai thác việc cung cấp hơi vào đầu tháng 12/2011. Việc đi vào hoạt động này sẽ giúp Vissan mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 400 triệu tiền nhiên liệu.

Chi tiết...
Ngày đăng: 26/05/2008
Biomass là nhiên liệu sinh khối. Sinh khối chứa năng lượng hóa học, nguồn năng lượng tử mặt trời tích lũy trong thực vật qua quá trình quang hợp. Sinh khối là các phế phẩm từ nông nghiệp (rơm rạ, bã mía, vỏ, xơ bắp v..v..), phế phẩm lâm nghiệp (lá khô, vụn gỗ v.v...), giấy vụn, mêtan từ các bãi chôn lấp, trạm xử lý nước thải, phân từ các trại chăn nuôi gia súc và gia cầm.

Chi tiết...
Ngày đăng: 26/05/2008
Hiện nay Cty Năng Lượng Xanh đã ký kết cung cấp hơi cho một số Nhà máy bia trong hệ thống các Nhà máy phụ trợ của SABECO bao gồm: Bia Sài Gòn Phú Thọ, Bia Sài Gòn Quảng Ngãi, Bia Sài Gòn Bạc Liêu và Bia Miền Tây.

Chi tiết...
Ngày đăng: 26/05/2008
Công ty Năng Lượng Xanh đã ký Hợp Đồng cung cấp hơi cho Nhà máy Dutchlady Hà Nam và hiện nay đang xúc tiến để ký cung cấp hơi cho Dutchlady Bình Dương thuộc hệ thống của FrieslandCampina.

Chi tiết...