Tin tức - Sự kiện
Ngày đăng: 26/05/2008
Công ty Năng Lượng Xanh đã ký Hợp Đồng cung cấp hơi cho Nhà máy Dutchlady Hà Nam và hiện nay đang xúc tiến để ký cung cấp hơi cho Dutchlady Bình Dương thuộc hệ thống của FrieslandCampina.

Chi tiết...