Liên kết web
Công ty thành viên
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục SSG
Công ty TNHH Vietnam Land SSG
Công ty Cổ phần SSG Văn Thánh
Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Liên Á - Phú Hưng Gia
Công ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Bất Động Sản SSG
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Dầu Khí Việt Nam – SSG
Công ty TNHH Dịch vụ Vietnam Land SSG
Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục SSG
Tập Đoàn SSG – Chi nhánh Hà Nội
Công ty TNHH Địa Ốc Sông Sài Gòn Thanh Đa
Công ty TNHH Bất Động Sản SSG Bình An