Tin tức - Sự kiện
Ngày đăng: 26/05/2008
Hiện nay Cty Năng Lượng Xanh đã ký kết cung cấp hơi cho một số Nhà máy bia trong hệ thống các Nhà máy phụ trợ của SABECO bao gồm: Bia Sài Gòn Phú Thọ, Bia Sài Gòn Quảng Ngãi, Bia Sài Gòn Bạc Liêu và Bia Miền Tây.

Chi tiết...
Ngày đăng: 26/05/2008
Công ty Năng Lượng Xanh đã ký Hợp Đồng cung cấp hơi cho Nhà máy Dutchlady Hà Nam và hiện nay đang xúc tiến để ký cung cấp hơi cho Dutchlady Bình Dương thuộc hệ thống của FrieslandCampina.

Chi tiết...