Tin tức - Sự kiện
Ngày đăng: 14/04/2022
Thời gian gần đây, Tập Đoàn SSG đã nhận được rất nhiều cuộc gọi của các cá nhân gọi đến tổng đài của Tập Đoàn SSG để kiểm tra thông tin trụ sở của Tập Đoàn SSG và hỏi về việc đầu tư mà họ nhận được qua các ứng dụng (app) hoặc các đường dẫn truy cập (đường link) được một số đối tượng cung cấp, và nếu đúng thì họ sẽ chuyển tiền đầu tư.  

Chi tiết...