Liên kết web
Lĩnh vực hoạt động
Phát triển giáo dục

Nền kinh tế tri thức đã hình thành và đang lan tỏa ở các quốc gia và trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tri thức có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển nguồn nhân lực. Quán triệt quan điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu “của Đảng, trường Phổ thông quốc tế Wellspring luôn lấy việc giáo dục phát triển toàn diện con người làm mục tiêu phát triển của mình. Wellspring hướng tới trở thành trường học hàng đầu tại Việt Nam.

TẦM NHÌNTrường Quốc tế Wellspring kỳ vọng và quyết tâm trở thành trường Phổ thông quốc tế hàng đầu ở Việt Nam.

Là trường Phổ thông quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, sứ mệnh của chúng tôi là:
  1. Xây dựng một môi trường học tập an toàn, thân thiện và sáng tạo cho tất cả các em học sinh
  2. Khuyến khích, trân trọng những đóng góp của các em học sinh trong nhà trường
  3. Công nhận và tuyên dương thành công của mỗi cá nhân
  4. Xây dựng một chương trình giảng dạy quốc tế, cân bằng và có kế hoạch rõ ràng
  5. Xây dựng quan hệ hợp tác với gia đình học sinh và cộng đồng địa phương
  6. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên và giáo viên phát triển sự nghiệp

Đến 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục SSG (thuộc Tập đoàn SSG) sẽ phát triển thành hệ thống 4 trường học tại Hà Nội & Tp.HCM, với khoảng 10 nghìn học sinh.

>> Tìm hiểu thêm thông tin về chuỗi Trường Quốc tế WellSpring

>> Xem chi tiết Trường Quốc tế Wellspring Hà Nội

>> Xem chi tiết Trường Quốc tế Wellspring Sài Gòn