Liên kết web
Lĩnh vực hoạt động
Năng lượng tái tạo

Tầm nhìn và sứ mệnh

Thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay luôn chứa đầy những bất ổn, nhất là về yếu tố môi trường do tốc độ phát triển như vũ bão của các ngành công nghiệp. Các yếu tố gây ra việc ô nhiễm môi trường chính là việc sử dụng nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch tưởng như không bao giờ cạn kiệt như dầu, than đá, V.v. Tuy nhiên, con người đã dần nhận thức được rằng một ngày nào đó nguồn nhiên liệu hóa thạch kia sẽ cạn kiệt và lúc đó ta sẽ phải dùng năng lượng khác để thay thế. Đó chính là năng lượng tái tạo (như là năng lượng gió, năng lượng mặt trời, Biomass .v.v.) mà thiên nhiên đã ban cho con người. Vấn đề là ta khai thác nguồn năng lượng này như thế nào?

Thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tái tạo này và cũng để góp phần cải thiện môi trường sống xanh và sạch hơn, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh với cổ đông lớn là Tập đoàn SSG đã quyết định đi sâu vào việc nghiên cứu, sản xuất, khai thác nhiên liệu Biomass như: trấu, mùn cưa, dăm bào, lõi ngô v.v . Và trong tương lai không xa sẽ triển khai  việc nghiên cứu, khai thác các nguồn năng lượng tái tạo khác như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, và tận dụng năng lượng từ quá trình xử lý rác thải,.v.v.

Tầm nhìn: Trong 10 năm trở thành công ty hàng đầu khu vực trong lĩnh vực đầu tư vào năng lượng tái tạo và tái chế chất thải, đóng góp đáng kể vào việc cung cấp nguồn năng lượng mới, sạch, trên thị trường nội địa và quốc tế.

Sứ mạng: Đem lại giải pháp tối ưu cho việc dung hòa các tiêu chí về môi trường, lợi ích kinh tế và ý nghĩa xã hội.

Chiến lược:

    • Phát triển nhanh, mạnh và bền vững dựa trên việc tạo ra các giá trị hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.
    • Lấy nguồn nhân lực làm cốt lõi, lấy các phát kiến công nghệ có tính đột phá làm nền tảng, tận dụng các nguồn lực tài chính phù hợp và hiệu quả tạo ra giá trị, uy tín, chất lượng mang lợi ích tối đa cho đối tác, góp phần tạo công ăn việc làm cho xã hội, cải thiện chất lượng môi trường.

 

Công nghệ

Biomass là nhiên liệu gì?

 

Khách hàng

     
     
   

 >> Công ty Cổ phần Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh