Liên kết web
Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Hồng Phương

:

Chủ tịch

Ông Đinh Ngọc Ninh

:

Phó chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Tường Giang


Thành viên

Bà Hứa Thị Bích Hạnh

:

Thành viên

Ông Võ Thế Minh

:

Thành viên

 

Ban điều hành Tập đoàn

Ông Đinh Ngọc Ninh


Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Tường Giang

:

Phó Tổng Giám đốc